SC Lusitania Angra U19 - SCU Torreense U19 (3-1), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
SCU Torreense
SCU Torreense U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
ផព
02
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19
ផព
21
SCU Torreense
SCU Torreense U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19