Scotland U19 - Italy U19 (1-3), U19 European Championship, QF 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ