SCU Torreense U19 - SC Beira-Mar U19 (0-1), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-1
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ