Slovakia U21 - Azerbaijan U21 (3-2), U21 Friendly Games 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង2-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 Friendly Games
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Slovakia
Slovakia U21
Azerbaijan
Azerbaijan U21
ផព
21
Azerbaijan
Azerbaijan U21
Slovakia
Slovakia U21