Sporting Clube Farense U19 - FC Famalicao U19 (2-2), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ2-2
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ