Sporting CP U19 - FC Alverca U19 (0-0), U19 Campeonato Nacional 2018, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ