Ukraine U21 - Luxembourg U21 (4-0), U21 UEFA European Championship, Qualification 2023, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ3-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 UEFA European Championship, Qualification
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
03
Luxembourg
Luxembourg U21
Ukraine
Ukraine U21