Ukraine U21 - Morocco U23 (1-0), U23 Friendly Games 2024, International Youth

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ0-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U23 Friendly Games
សំណុ