Vitoria Setubal U19 - SC Lusitania Angra U19 (1-3), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
ផព
11
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
ផព
21
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19