Wolves - Everton, Premier League 2023, England

Wolves
១៤:០០
២០ ឧសភា
Everton
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៥-២០ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
26.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២៦ ធ្នូ
ផព
12
Everton
Wolves
១៣ មីនា
ផព
01
Everton
Wolves
០១ វិច្ឆិកា
ផព
21
Wolves
Everton
១៩ ឧសភា
ផព
10
Everton
Wolves
១២ មករា
ផព
12
Wolves
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព