Jeff Hendrick (Sheffield Wednesday) - ប្រវត្តិរូបអ្នកលេង

Jeff Hendrick
Jeff Hendrick

Jeff Hendrick

អ្នកតាមដាន 41

ពណ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

  • IrelandIreland
    សញ្ជាតិ

ក្រុម

Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday

ស្ថិតិ

Championship
Championship
ជំនួស ក្នុង/ក្រៅ
6 / 4
នាទីដែរបានលេង
489
បង្ហាញ
UEFA European Championship, QF
UEFA European Championship, QF
ជំនួស ក្នុង/ក្រៅ
1 / 0
នាទីដែរបានលេង
6
បង្ហាញ
WC QF, Europe
WC QF, Europe
បង្ហាញ