តារាង - Australia U19, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Australia
Australia

Australia U19

អ្នកតាមដាន 93

U19 AFC Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Korea Republic
Korea Republic U19
3
2
1
0
7
3
4
7
2
Australia
Australia U19
3
1
2
0
4
3
1
5
3
Jordan
Jordan U19
3
1
1
1
4
5
-1
4
4
Vietnam
Vietnam U19
3
0
0
3
3
7
-4
0

Playoffs