តារាង - Inghilterra U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Inghilterra
Inghilterra

Inghilterra U21

អ្នកតាមដាន 46.6k

Campeonato Europeo Sub-21 - Grupo C
លេង
+/-
ពសរ
1
Inglaterra
Inglaterra U21
3
6
9
2
Israel
Israel U21
3
-1
4
3
República Checa
República Checa U21
3
-2
3
4
Alemania
Alemania U21
3
-3
1

Eliminatorias
U21 UEFA European Championship, Qualification - Grupo F
លេង
+/-
ពសរ
1
Inglaterra
Inglaterra U21
1
3
3
2
Serbia
Serbia U21
1
2
3
3
Ucrania
Ucrania U21
1
1
3
4
Luxemburgo
Luxemburgo U21
2
-2
3
5
Azerbaiyán
Azerbaiyán U21
1
-2
0
5
Irlanda del Norte
Irlanda del Norte U21
2
-2
0

Clasificado