Portugal, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Portugal
Portugal

Portugal

អ្នកតាមដាន 231.8k

ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព