លទ្ធផល - A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde 2023, Germany

A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde

A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde

អ្នកតាមដាន 158

25
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
12
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching U19
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
51
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf U19
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Energie Cottbus
Energie Cottbus U19
RB Leipzig
RB Leipzig U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
16
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
04
SC Verl
SC Verl U19
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
12
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19
SC Freiburg
SC Freiburg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
24
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98 U19
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19