ស្ថិតិ - Coupe de France 2023/2024, France

Coupe de France
Coupe de France

Coupe de France

អ្នកតាមដាន 1.6M

17
25

ពិន្ទុខ្ពស់

Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
8
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
4
Arnaud KalimuendoFrance
Arnaud Kalimuendo
Stade Rennais
4
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
3
Malik TchokounteFrance
Malik Tchokounte
Stade Lavallois
3
Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
3
Edon ZhegrovaKosovo
Edon Zhegrova
Lille OSC
3
Goncalo RamosPortugal
Goncalo Ramos
Paris Saint-Germain
3
Jonathan DavidCanada
Jonathan David
Lille OSC
3
Hakon Arnar HaraldssonIceland
Hakon Arnar Haraldsson
Lille OSC
3

ទាត់ជំនួយ

Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
3
Adrien TruffertFrance
Adrien Truffert
Stade Rennais
3
Ousmane DembeleFrance
Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain
2
Fabian RuizSpain
Fabian Ruiz
Paris Saint-Germain
2
Dilane BakwaFrance
Dilane Bakwa
RC Strasbourg
2
Rayan CherkiFrance
Rayan Cherki
Olympique Lyon
2
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
1
Maxime GonalonsFrance
Maxime Gonalons
Clermont Foot 63
1
Jimmy RoyeFrance
Jimmy Roye
Stade Lavallois
1
Jonathan ClaussFrance
Jonathan Clauss
Olympique de Marseille
1

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Morgan PottierFrance
Morgan Pottier
AS Saint Priest
2
Andre AyewGhana
Andre Ayew
Le Havre
1
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
1
Malik TchokounteFrance
Malik Tchokounte
Stade Lavallois
1
Steve MounieBenin
Steve Mounie
Brest
1
Benjaloud YoussoufComoros
Benjaloud Youssouf
USL Dunkerque
1
Antonin BobichonFrance
Antonin Bobichon
Stade Lavallois
1
Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
1
Yusuf YaziciTurkey
Yusuf Yazici
Lille OSC
1
Andrew JungFrance
Andrew Jung
Valenciennes FC
1

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
1
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
1
Kenny LalaFrance
Kenny Lala
Brest
1
Valentin SansonFrance
Valentin Sanson
FC Rouen
1
Mehdi ZeffaneAlgeria
Mehdi Zeffane
Clermont Foot 63
1
Morgan SansonFrance
Morgan Sanson
OGC Nice
1
Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
1
Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
1
Vincent SierroSwitzerland
Vincent Sierro
Toulouse FC
1
Alexis Claude-MauriceFrance
Alexis Claude-Maurice
OGC Nice
1

ស៊ុតមិនចំទី

Said BenrahmaAlgeria
Said Benrahma
Olympique Lyon
6
Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
4
Maxence CaqueretFrance
Maxence Caqueret
Olympique Lyon
4
Folarin BalogunUSA
Folarin Balogun
AS Monaco
4
Malik AbdelmoulaFrance
Malik Abdelmoula
FC Rouen
4
Desire DoueFrance
Desire Doue
Stade Rennais
4
Gaetan LabordeFrance
Gaetan Laborde
OGC Nice
3
Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
3
Ousmane DembeleFrance
Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain
3
Goncalo RamosPortugal
Goncalo Ramos
Paris Saint-Germain
3

ស៊ុតចំទី

Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
11
Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
7
Arnaud KalimuendoFrance
Arnaud Kalimuendo
Stade Rennais
5
Gift OrbanNigeria
Gift Orban
Olympique Lyon
5
Morgan PottierFrance
Morgan Pottier
AS Saint Priest
5
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
4
Edon ZhegrovaKosovo
Edon Zhegrova
Lille OSC
4
Dilane BakwaFrance
Dilane Bakwa
RC Strasbourg
4
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
3
Malik TchokounteFrance
Malik Tchokounte
Stade Lavallois
3