EFL Trophy 2023/2024, England

EFL Trophy
EFL Trophy

EFL Trophy

អ្នកតាមដាន 593k

22
30

ឆាប់ៗនេះ

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ

លទ្ធផល

ផព
21
Peterborough United
Peterborough United
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
ផព
01
Bradford City
Bradford City
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
មើលប្រកួតទាំងអស