តារាង - UEFA Champions League 2023/2024, International Clubs

UEFA Champions League
UEFA Champions League

UEFA Champions League

អ្នកតាមដាន 4.8M

27
1
UEFA Champions League - Group Stage, Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Bayern München
FC Bayern München
6
5
1
0
12
6
6
16
2
FC Copenhagen
FC Copenhagen
6
2
2
2
8
8
0
8
3
Galatasaray
Galatasaray
6
1
2
3
10
13
-3
5
4
Manchester United
Manchester United
6
1
1
4
12
15
-3
4

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Arsenal
Arsenal
6
4
1
1
16
4
12
13
2
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
2
3
1
8
10
-2
9
3
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens
6
2
2
2
6
11
-5
8
4
Sevilla FC
Sevilla FC
6
0
2
4
7
12
-5
2

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Real Madrid
Real Madrid
6
6
0
0
16
7
9
18
2
Napoli
Napoli
6
3
1
2
10
9
1
10
3
SC Braga
SC Braga
6
1
1
4
6
12
-6
4
4
Union Berlin
Union Berlin
6
0
2
4
6
10
-4
2

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Real Sociedad
Real Sociedad
6
3
3
0
7
2
5
12
2
Inter
Inter
6
3
3
0
8
5
3
12
3
SL Benfica
SL Benfica
6
1
1
4
7
11
-4
4
4
FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg
6
1
1
4
4
8
-4
4

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
4
2
0
17
6
11
14
2
Lazio
Lazio
6
3
1
2
7
7
0
10
3
Feyenoord
Feyenoord
6
2
0
4
9
10
-1
6
4
Celtic
Celtic
6
1
1
4
5
15
-10
4

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
3
2
1
7
4
3
11
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
2
2
2
9
8
1
8
3
Milan
Milan
6
2
2
2
5
8
-3
8
4
Newcastle United
Newcastle United
6
1
2
3
6
7
-1
5

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group G
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Manchester City
Manchester City
6
6
0
0
18
7
11
18
2
RB Leipzig
RB Leipzig
6
4
0
2
13
10
3
12
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
1
1
4
7
13
-6
4
4
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
1
5
7
15
-8
1

Round of 16
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Group Stage, Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Barcelona
FC Barcelona
6
4
0
2
12
6
6
12
2
FC Porto
FC Porto
6
4
0
2
15
8
7
12
3
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
3
0
3
10
12
-2
9
4
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
6
1
0
5
6
17
-11
3

Round of 16
UEFA Europa League