តារាង - UEFA Champions League 2022/2023, Internacional (clubs)

UEFA Champions League
UEFA Champions League

UEFA Champions League

អ្នកតាមដាន 4.4M

21
10
UEFA Champions League - Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
Napoli
Napoli
6
14
15
2
Liverpool
Liverpool
6
11
15
3
Ajax
Ajax
6
-5
6
4
Rangers
Rangers
6
-20
0

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
FC Porto
FC Porto
6
5
12
2
Club Brugge
Club Brugge
6
3
11
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
-4
5
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
-4
5

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo C
លេង
+/-
ពសរ
1
FC Bayern München
FC Bayern München
6
16
18
2
Inter
Inter
6
3
10
3
FC Barcelona
FC Barcelona
6
0
7
4
FC Viktoria Plzen
FC Viktoria Plzen
6
-19
0

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo D
លេង
+/-
ពសរ
1
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
2
11
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-1
10
3
Sporting CP
Sporting CP
6
-1
7
4
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
6
0
6

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo E
លេង
+/-
ពសរ
1
Chelsea
Chelsea
6
6
13
2
Milan
Milan
6
5
10
3
FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg
6
-4
6
4
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
6
-7
4

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo F
លេង
+/-
ពសរ
1
Real Madrid
Real Madrid
6
9
13
2
RB Leipzig
RB Leipzig
6
4
12
3
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
-2
6
4
Celtic
Celtic
6
-11
2

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo G
លេង
+/-
ពសរ
1
Manchester City
Manchester City
6
12
14
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
5
9
3
Sevilla FC
Sevilla FC
6
-6
5
4
FC Copenhagen
FC Copenhagen
6
-11
3

Eliminatorias
UEFA Europa League
UEFA Champions League - Grupo H
លេង
+/-
ពសរ
1
SL Benfica
SL Benfica
6
9
14
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
9
14
3
Juventus
Juventus
6
-4
3
4
Maccabi Haifa FC
Maccabi Haifa FC
6
-14
3

Eliminatorias
UEFA Europa League
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព