ក្រុមដំបូង Arsenal - Everton (2-0), Club Friendly Games 2022, International Clubs

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
4
EVERTON 0-2 ARSENAL | Pre-season friendly in Baltimore, USA
៨ ខែមុន - youtube.com

មិនមាន Arsenal

Emile Smith Rowe
Unknown sickness
Emile Smith Rowe
COVID-19
Emile Smith Rowe
Groin injury
Emile Smith Rowe
Muscle injury
Jorginho
Knock
Ben White
Hamstring strain
Takehiro Tomiyasu
Personal reasons
Takehiro Tomiyasu
Thigh injury
Oleksandr Zinchenko
Knock
Takehiro Tomiyasu
Calf injury
Takehiro Tomiyasu
Calf injury
Oleksandr Zinchenko
COVID-19
Karl Hein
Broken ankle
Emile Smith Rowe
Groin injury
Oleksandr Zinchenko
Calf injury
Takehiro Tomiyasu
COVID-19
Leandro Trossard
Elbow injury
Jakub Kiwior
Ankle injury
Kieran Tierney
Ankle injury
Aaron Ramsdale
Hip injury
Ben White
Thigh injury
Kieran Tierney
Thigh injury
Leandro Trossard
Unknown sickness
Kieran Tierney
Knee injury
Leandro Trossard
Thigh injury
Takehiro Tomiyasu
Calf injury
Jorginho
Back injury
Kieran Tierney
Thigh injury
Jorginho
Knock
Jorginho
Muscle injury
Leandro Trossard
Quarantine
Ben White
COVID-19
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៧-១៦ ២៣:០០
ការប្រជែង
Club Friendly Games
កំពស់មធ្យម
181.8 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
23 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Mikel Arteta
Frank Lampard
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២២ ឧសភា
ផព
51
Arsenal
Everton
០៦ ធ្នូ
ផព
21
Everton
Arsenal
២៣ មេសា
ផព
01
Arsenal
Everton
១៩ ធ្នូ
ផព
21
Everton
Arsenal
២៣ កុម្ភៈ
ផព
32
Arsenal
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព