តារាង - Eintracht Trier U19, Germany (បុរស)

Eintracht Trier
Eintracht Trier

Eintracht Trier U19

អ្នកតាមដាន 0

A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19
3
2
1
0
12
5
7
7
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98 U19
3
2
0
1
10
4
6
6
3
Karlsruher SC
Karlsruher SC U19
3
1
1
1
5
7
-2
4
4
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
3
0
0
3
3
14
-11
0

Playoffs
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19
3
2
1
0
14
5
9
7
2
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
3
2
0
1
5
9
-4
6
3
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
3
1
1
1
3
2
1
4
4
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19
3
0
0
3
5
11
-6
0