Jamaica, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Jamaica

អ្នកតាមដាន 4134

ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព