តារាង - Jupiler Pro League 2022/2023, Belgium

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

អ្នកតាមដាន 212.7k

22
11
Jupiler Pro League - Championship Round
លេង
+/-
ពសរ
1
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
39
35
46
2
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
39
31
46
3
KRC Genk
KRC Genk
39
41
45
4
Club Brugge
Club Brugge
39
21
33

Champions League qualification
UEFA Europa League qualification
UEFA Conference League qualification
Jupiler Pro League - Europa Round
លេង
+/-
ពសរ
1
KAA Gent
KAA Gent
40
37
44
2
Cercle Brugge
Cercle Brugge
40
8
36
3
Standard
Standard
40
3
30
4
Westerlo
Westerlo
40
3
30

UEFA Conference League qualification
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព