លទ្ធផល - U19 Campeonato Nacional 2023/2024, Portugal

U19 Campeonato Nacional
U19 Campeonato Nacional

U19 Campeonato Nacional

អ្នកតាមដាន 15.7k

12
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
FC Vizela
FC Vizela U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
82
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
12
FC Alverca
FC Alverca U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Gil Vicente
Gil Vicente U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
31
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
25
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
31
SC Braga
SC Braga U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19