ទាំងអស់ - U19 Campeonato Nacional 2023/2024, Portugal

U19 Campeonato Nacional
U19 Campeonato Nacional

U19 Campeonato Nacional

អ្នកតាមដាន 15.7k

12
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Gil Vicente
Gil Vicente U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19