ស្ថិតិ - Copa America 2024, International

Copa America
Copa America

Copa America

អ្នកតាមដាន 3.6M

20
15

ពិន្ទុខ្ពស់

Lautaro MartinezArgentina
Lautaro Martinez
Argentina
5
Salomon RondonVenezuela
Salomon Rondon
Venezuela
3
Jhon CordobaColombia
Jhon Cordoba
Colombia
2
Jefferson LermaColombia
Jefferson Lerma
Colombia
2
Rodrigo BentancurUruguay
Rodrigo Bentancur
Uruguay
2
Eduard BelloVenezuela
Eduard Bello
Venezuela
2
Daniel MunozColombia
Daniel Munoz
Colombia
2
Vinicius JuniorBrazil
Vinicius Junior
Brazil
2
Luis DiazColombia
Luis Diaz
Colombia
2
Darwin NunezUruguay
Darwin Nunez
Uruguay
2

ទាត់ជំនួយ

James RodriguezColombia
James Rodriguez
Colombia
6
Nicolas De La CruzUruguay
Nicolas De La Cruz
Uruguay
2
Alexis Mac AllisterArgentina
Alexis Mac Allister
Argentina
2
Jon AramburuVenezuela
Jon Aramburu
Venezuela
2
Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
1
Angel Di MariaArgentina
Angel Di Maria
Argentina
1
Salomon RondonVenezuela
Salomon Rondon
Venezuela
1
Carlos GruezoEcuador
Carlos Gruezo
Ecuador
1
Joseph MoraCosta Rica
Joseph Mora
Costa Rica
1
Eric DavisPanama
Eric Davis
Panama
1

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Jefferson LermaColombia
Jefferson Lerma
Colombia
2
Francisco CalvoCosta Rica
Francisco Calvo
Costa Rica
1
Jhon CordobaColombia
Jhon Cordoba
Colombia
1
Davinson SanchezColombia
Davinson Sanchez
Colombia
1
Rodrigo BentancurUruguay
Rodrigo Bentancur
Uruguay
1
Eduard BelloVenezuela
Eduard Bello
Venezuela
1
Daniel MunozColombia
Daniel Munoz
Colombia
1
Matias VinaUruguay
Matias Vina
Uruguay
1
Lisandro MartinezArgentina
Lisandro Martinez
Argentina
1
Eduardo GuerreroPanama
Eduardo Guerrero
Panama
1

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Salomon RondonVenezuela
Salomon Rondon
Venezuela
1
James RodriguezColombia
James Rodriguez
Colombia
1
Miguel BorjaColombia
Miguel Borja
Colombia
1
Lucas PaquetaBrazil
Lucas Paqueta
Brazil
1
Luis DiazColombia
Luis Diaz
Colombia
1
Kendry PaezEcuador
Kendry Paez
Ecuador
1

ស៊ុតបាល់ចូលទីខ្លួន

Kasey PalmerJamaica
Kasey Palmer
Jamaica
1

ស៊ុតមិនចំទី

Darwin NunezUruguay
Darwin Nunez
Uruguay
11
Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
6
Federico ValverdeUruguay
Federico Valverde
Uruguay
6
Lucas PaquetaBrazil
Lucas Paqueta
Brazil
6
Tani OluwaseyiCanada
Tani Oluwaseyi
Canada
6
Salomon RondonVenezuela
Salomon Rondon
Venezuela
5
Jose FajardoPanama
Jose Fajardo
Panama
5
Julio EncisoParaguay
Julio Enciso
Paraguay
5
Kendry PaezEcuador
Kendry Paez
Ecuador
5
Gianluca LapadulaPeru
Gianluca Lapadula
Peru
4

ស៊ុតចំទី

Lautaro MartinezArgentina
Lautaro Martinez
Argentina
8
Darwin NunezUruguay
Darwin Nunez
Uruguay
6
Maximiliano AraujoUruguay
Maximiliano Araujo
Uruguay
6
Julián ÁlvarezArgentina
Julián Álvarez
Argentina
6
Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
5
Salomon RondonVenezuela
Salomon Rondon
Venezuela
5
RaphinhaBrazil
Raphinha
Brazil
5
Luis DiazColombia
Luis Diaz
Colombia
5
Angel Di MariaArgentina
Angel Di Maria
Argentina
4
James RodriguezColombia
James Rodriguez
Colombia
4