ស្ថិតិ - Copa America 2021, Internacional

Copa America
Copa America

Copa America

អ្នកតាមដាន 3.3M

13
11

ពិន្ទុខ្ពស់

Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
4
Gianluca LapadulaPeru
Gianluca Lapadula
Peru
4
Luis DiazColombia
Luis Diaz
Colombia
4
Angel Rodrigo Romero VillamayorParaguay
Angel Rodrigo Romero Villamayor
Paraguay
3
Lautaro MartinezArgentina
Lautaro Martinez
Argentina
3
Edinson CavaniUruguay
Edinson Cavani
Uruguay
2
Papu GomezArgentina
Papu Gomez
Argentina
2
Eduardo VargasChile
Eduardo Vargas
Chile
2
Yoshimar YotunPeru
Yoshimar Yotun
Peru
2
Andre CarrilloPeru
Andre Carrillo
Peru
2

ទាត់ជំនួយ

Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
5
NeymarBrasil
Neymar
Brasil
3
Christian Alberto Cueva BravoPerú
Christian Alberto Cueva Bravo
Perú
2
Sergio AgueroArgentina
Sergio Aguero
Argentina
1
Angel Di MariaArgentina
Angel Di Maria
Argentina
1
Eduardo VargasChile
Eduardo Vargas
Chile
1
Damián DíazEcuador
Damián Díaz
Ecuador
1
Yoshimar YotunPerú
Yoshimar Yotun
Perú
1
Juan CuadradoColombia
Juan Cuadrado
Colombia
1
Enner ValenciaEcuador
Enner Valencia
Ecuador
1

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Eduardo VargasChile
Eduardo Vargas
Chile
1
CasemiroBrazil
Casemiro
Brazil
1
Roberto FirminoBrazil
Roberto Firmino
Brazil
1
Gianluca LapadulaPeru
Gianluca Lapadula
Peru
1
Edson CastilloVenezuela
Edson Castillo
Venezuela
1
Guido RodriguezArgentina
Guido Rodriguez
Argentina
1
Ronald HernandezVenezuela
Ronald Hernandez
Venezuela
1
Eder MilitaoBrazil
Eder Militao
Brazil
1
Braian SamudioParaguay
Braian Samudio
Paraguay
1

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
1
Edinson CavaniUruguay
Edinson Cavani
Uruguay
1
NeymarBrasil
Neymar
Brasil
1
Gianluca LapadulaPerú
Gianluca Lapadula
Perú
1
Angel Rodrigo Romero VillamayorParaguay
Angel Rodrigo Romero Villamayor
Paraguay
1
Miguel BorjaColombia
Miguel Borja
Colombia
1
Miguel AlmironParaguay
Miguel Almiron
Paraguay
1
Erwin Mario Saavedra FloresBolivia
Erwin Mario Saavedra Flores
Bolivia
1

ស៊ុតបាល់ចូលទីខ្លួន

Carlos LampeBolivia
Carlos Lampe
Bolivia
1
Gustavo GomezParaguay
Gustavo Gomez
Paraguay
1
Renato TapiaPerú
Renato Tapia
Perú
1
Yerry MinaColombia
Yerry Mina
Colombia
1

ស៊ុតមិនចំទី

Enner ValenciaEcuador
Enner Valencia
Ecuador
9
NeymarBrasil
Neymar
Brasil
9
Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
7
Edinson CavaniUruguay
Edinson Cavani
Uruguay
7
Duvan ZapataColombia
Duvan Zapata
Colombia
7
Gianluca LapadulaPerú
Gianluca Lapadula
Perú
6
Yoshimar YotunPerú
Yoshimar Yotun
Perú
5
Miguel BorjaColombia
Miguel Borja
Colombia
5
Luis SuarezUruguay
Luis Suarez
Uruguay
4
Luis MurielColombia
Luis Muriel
Colombia
4

ស៊ុតចំទី

Lionel MessiArgentina
Lionel Messi
Argentina
11
Luis DiazColombia
Luis Diaz
Colombia
8
Luis SuarezUruguay
Luis Suarez
Uruguay
7
Gianluca LapadulaPeru
Gianluca Lapadula
Peru
7
Edinson CavaniUruguay
Edinson Cavani
Uruguay
6
Eduardo VargasChile
Eduardo Vargas
Chile
6
Angel Rodrigo Romero VillamayorParaguay
Angel Rodrigo Romero Villamayor
Paraguay
6
Lautaro MartinezArgentina
Lautaro Martinez
Argentina
6
RicharlisonBrazil
Richarlison
Brazil
6
NeymarBrazil
Neymar
Brazil
5
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព