ស្ថិតិ - Ligue 1 2023/2024, France

Ligue 1
Ligue 1

Ligue 1

អ្នកតាមដាន 2M

11
19

ពិន្ទុខ្ពស់

Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
27
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
19
Jonathan DavidCanada
Jonathan David
Lille OSC
19
Pierre-Emerick AubameyangGabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
17
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
16
Thijs DallingaNetherlands
Thijs Dallinga
Toulouse FC
14
Georges MikautadzeGeorgia
Georges Mikautadze
FC Metz
13
Terem MoffiNigeria
Terem Moffi
OGC Nice
11
Goncalo RamosPortugal
Goncalo Ramos
Paris Saint-Germain
11
Arnaud KalimuendoFrance
Arnaud Kalimuendo
Stade Rennais
10

ទាត់ជំនួយ

Ousmane DembeleFrance
Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain
8
Romain Del CastilloFrance
Romain Del Castillo
Brest
8
Angel GomesEngland
Angel Gomes
Lille OSC
8
Pierre-Emerick AubameyangGabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
7
Junya ItoJapan
Junya Ito
Stade Reims
7
Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
7
Bradley BarcolaFrance
Bradley Barcola
Paris Saint-Germain
7
Takumi MinaminoJapan
Takumi Minamino
AS Monaco
6
Teji SavanierFrance
Teji Savanier
Montpellier HSC
6
Aleksandr GolovinRussia
Aleksandr Golovin
AS Monaco
6

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Thijs DallingaNetherlands
Thijs Dallinga
Toulouse FC
6
Benjamin AndreFrance
Benjamin Andre
Lille OSC
4
Steve MounieBenin
Steve Mounie
Brest
4
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
3
Yunis AbdelhamidMorocco
Yunis Abdelhamid
Stade Reims
3
Matthieu UdolFrance
Matthieu Udol
FC Metz
3
Arnaud NordinFrance
Arnaud Nordin
Montpellier HSC
3
Marshall MunetsiZimbabwe
Marshall Munetsi
Stade Reims
3
Goncalo RamosPortugal
Goncalo Ramos
Paris Saint-Germain
3
Jonathan DavidCanada
Jonathan David
Lille OSC
3

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Teji SavanierFrance
Teji Savanier
Montpellier HSC
7
Benjamin BourigeaudFrance
Benjamin Bourigeaud
Stade Rennais
7
Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
6
Pierre-Emerick AubameyangGabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
4
Florian SotocaFrance
Florian Sotoca
Racing Club de Lens
4
Vincent SierroSwitzerland
Vincent Sierro
Toulouse FC
4
Muhammed-Cham SaracevicAustria
Muhammed-Cham Saracevic
Clermont Foot 63
4
Romain Del CastilloFrance
Romain Del Castillo
Brest
3
Mostafa MohamedEgypt
Mostafa Mohamed
FC Nantes
3
Terem MoffiNigeria
Terem Moffi
OGC Nice
3

ស៊ុតបាល់ចូលទីខ្លួន

Warmed OmariFrance
Warmed Omari
Stade Rennais
2
Steve MandandaFrance
Steve Mandanda
Stade Rennais
1
Nemanja MaticSerbia
Nemanja Matic
Olympique Lyon
1
Florent OgierFrance
Florent Ogier
Clermont Foot 63
1
Benjamin LecomteFrance
Benjamin Lecomte
Montpellier HSC
1
Brice SambaFrance
Brice Samba
Racing Club de Lens
1
Yunis AbdelhamidMorocco
Yunis Abdelhamid
Stade Reims
1
Chancel MbembaDR Congo
Chancel Mbemba
Olympique de Marseille
1
Yoann SalmierFrench Guiana
Yoann Salmier
Le Havre
1
Falaye SackoMali
Falaye Sacko
Montpellier HSC
1

ស៊ុតមិនចំទី

Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
30
Pierre-Emerick AubameyangGabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
28
Amine GouiriAlgeria
Amine Gouiri
Stade Rennais
26
Florian SotocaFrance
Florian Sotoca
Racing Club de Lens
23
Teji SavanierFrance
Teji Savanier
Montpellier HSC
22
Thijs DallingaNetherlands
Thijs Dallinga
Toulouse FC
21
Edon ZhegrovaKosovo
Edon Zhegrova
Lille OSC
20
Jeremy Le DouaronFrance
Jeremy Le Douaron
Brest
20
Gaetan LabordeFrance
Gaetan Laborde
OGC Nice
19
Muhammed-Cham SaracevicAustria
Muhammed-Cham Saracevic
Clermont Foot 63
19

ស៊ុតចំទី

Kylian MbappeFrance
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
52
Pierre-Emerick AubameyangGabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille
41
Jonathan DavidCanada
Jonathan David
Lille OSC
37
Alexandre LacazetteFrance
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
36
Wissam Ben YedderFrance
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
30
Thijs DallingaNetherlands
Thijs Dallinga
Toulouse FC
30
Takumi MinaminoJapan
Takumi Minamino
AS Monaco
29
Akor AdamsNigeria
Akor Adams
Montpellier HSC
28
Edon ZhegrovaKosovo
Edon Zhegrova
Lille OSC
26
Muhammed-Cham SaracevicAustria
Muhammed-Cham Saracevic
Clermont Foot 63
26